Clienţi

Întrucât concurenţa companiilor de pe piaţa autohtonă şi cea din străinătate este una mare, pentru că prin prestarea serviciilor noastre de traduceri ne-am obligat să păstrăm confidenţialitatea şi întru menţinerea intereselor companiilor deservite de către noi, nu facem referinţe concrete la companii şi doar evidenţiem faptul că printre numărul impunător de clienţi permanenţi se numără organizaţii mari internaţionale, guvernamentale şi non-guvernamentale din domeniul apărării drepturilor omului, protecţiei sănătăţii, proiecte ale organizaţiilor transnaţionale, subdiviziuni ale guvernului RM, ministere, întreprinderi mari şi mici străine şi locale din domeniul cosmeticilor, livrării de energie electrică, internet provideri, barouri de avocaţi cu renume, exportatori de vinuri, importatori de materii prime şi produse finite etc.